IQ Test Inteligencije

IQ Test Inteligencije

Ovim IQ testom možete potpuno besplatno utvrditi koji IQ imate. Za kompletan test, biće Vam potrebno svega 20-tak minuta.

Ukratko o ovom IQ Testu Inteligencije

Ovaj test je sastavljen uz konsultacije autora iq testa sa članovima Češke Mense. IQ test inteligencije se sastoji iz 30 pitanja, od kojih svako pitanje ima samo jedan tačan odgovor.

Rezultati IQ Testa Inteligencije

Rezultat ovog IQ Testa ćete znati odmah. Ako ste već ranije uradili ovaj naš test inteligencije i sada hoćete da vidite svoje rezultat, to možete uraditi klikom na link "Pogledaj Svoj Rezultat", pa na toj stranici treba da upišete jedinstveno ime Vašeg IQ testa.